fbpx
Cải tạo đất - Vi sinh

Cải tạo đất - Vi sinh

Cải tạo môi trường đất, Phân giải cenlullose, tăng độ mùn của đất. Kích thích tăng trưởng và tăng năng suất cây trồng nhờ các hoạt chất sinh học và vi sinh vật hữu ích. Giảm sử dụng phân hóa học

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Nhấn để xem Giỏ hàng Đã xóa sản phẩm Hoàn tác
  • Không có sản phẩm trong giỏ