Nhà nông đồng hành cùng FUNO Vietnam

Anh Đức trồng cúc tại Ka Đô - Đơn Dương

Anh Đức trồng cúc tại Ka Đô - Đơn Dương

Vườn anh Đức trồng cúc tại Ka Đô - Đơn Dương. Anh chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên anh sử dụng toàn bộ sản phẩm và quy trình chăm sóc cây hoa cúc do FUNOFarm hướng dẫn.

Anh Đức trồng cúc tại Ka Đô - Đơn Dương

THÔNG TIN NÔNG TRẠI

12,000m2DIỆN TÍCH

CúcCÂY TRỒNG

NĂNG SUẤT

30% chi phíTIẾT KIỆM CHI PHÍ

CÂU CHUYỆN NÔNG TRẠI

Hôm nay cùng đến thăm vườn anh Đức trồng cúc tại Ka Đô - Đơn Dương. Anh chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên anh sử dụng toàn bộ sản phẩm và quy trình chăm sóc cây hoa cúc do FUNOFarm hướng dẫn.

Thông tin nông trại:

Diện tích : 12,000m2
Cây trồng: Cúc

Tiết kiệm chi phí:

30%, năng suất cao hơn, bán giá cao hơn.


Sản phẩm đã sử dụng:
Anh đã sử dụng CYTOFOR FARMER, CYTOROOT, CYTOMIN PLUS, CYTOGAL PLUS, CYTO-K+ Chelate, CYTOCABO, CYTOVITA 13-5-35, CYTOVITA 20-20-20.

Kết quả ghi nhận : 

Rễ khỏe.
Cây mập.
Lá to.
Vô nụ đồng đều.

KẾT QUẢ GHI NHẬN

01

Rễ

Khỏe, ra nhiều

Rễ
02

Thân

Cây mập, chắc khỏe

Thân
03

Nụ

Vô đồng đều

Nụ
04

To, chống chịu với sâu bệnh

Lá
Hình ảnh thực tế từ FUNOFarm
Anh Đức trồng cúc tại Ka Đô - Đơn Dương Anh Đức trồng cúc tại Ka Đô - Đơn Dương Anh Đức trồng cúc tại Ka Đô - Đơn Dương Anh Đức trồng cúc tại Ka Đô - Đơn Dương Anh Đức trồng cúc tại Ka Đô - Đơn Dương

ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ NÔNG

Anh Đức trồng cúc tại Ka Đô - Đơn Dương

Cảm ơn sự chăm sóc vườn nhiệt tình của nhân viên kỹ thuật FUNO, nhờ sự tư vấn và chăm sóc tại vườn mà giờ gia đình anh có thể yên tâm khi tới mùa thu hoạch.