Nhà nông đồng hành cùng FUNO Vietnam

Anh Dũng trồng ớt ở Tân An - Tân Văn

Anh Dũng trồng ớt ở Tân An - Tân Văn

Anh Dũng trồng ớt ở Tân An - Tân Văn. Là một người hâm mộ phân bón lá của FUNO.

Anh Dũng trồng ớt ở Tân An - Tân Văn

THÔNG TIN NÔNG TRẠI

3000 m2DIỆN TÍCH

Ớt chuôngCÂY TRỒNG

25 tấnNĂNG SUẤT

30% chi phíTIẾT KIỆM CHI PHÍ

CÂU CHUYỆN NÔNG TRẠI

Anh Dũng trồng ớt ở Tân An - Tân Văn. Là một người hâm mộ phân bón lá của FUNO.

Thông tin nông trại:

Diện tích : 3000 m2
Cây trồng: Ớt chuông

Tiết kiệm chi phí:

30% chi phí, năng suất cao hơn, bán giá cao hơn.


Sản phẩm đã sử dụng:
Anh đã sử dụng CYTOFOR FARMER, CYTOROOT, CYTOGAL PLUS, CYTOMIN PLUS, CYTOFIVE, CYTOCABO.

Kết quả ghi nhận : 

Trái ra nhiều, đậu liên tục.
Rễ khỏe, trắng.
Đọt nở, phát triển mạnh.
Hoa trắng, tươi, sáng màu, nở bung xòe.

KẾT QUẢ GHI NHẬN

01

Đọt

Sáng, phát triển

Đọt
02

Rễ

Phát triển tốt, nhiều lông hút

Rễ
03

Vườn

Trái đậu nhiều

Vườn
04

Trái

To, cứng, cùi dày

Trái
Hình ảnh thực tế từ FUNOFarm
Anh Dũng trồng ớt ở Tân An - Tân VănAnh Dũng trồng ớt ở Tân An - Tân VănAnh Dũng trồng ớt ở Tân An - Tân VănAnh Dũng trồng ớt ở Tân An - Tân VănAnh Dũng trồng ớt ở Tân An - Tân Văn

ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ NÔNG

Anh Dũng trồng ớt ở Tân An - Tân Văn

Phân bón lá của FUNO sử dụng rất tốt, giá cả lại hợp lý.