Nhà nông đồng hành cùng FUNO Vietnam

Anh Hoài trồng ớt chuông tại Hoà Lạc - Đinh Văn - Lâm Hà

Anh Hoài trồng ớt chuông tại Hoà Lạc - Đinh Văn - Lâm Hà

Anh Hoài trồng ớt chuông tại Hoà Lạc - Đinh Văn - Lâm Hà.Đây là lần đầu tiên anh sử dụng toàn bộ quy trình phân bón từ FUNO.

Anh Hoài trồng ớt chuông tại Hoà Lạc - Đinh Văn - Lâm Hà

THÔNG TIN NÔNG TRẠI

2500 m2DIỆN TÍCH

Ớt chuôngCÂY TRỒNG

20 tấnNĂNG SUẤT

40% chi phíTIẾT KIỆM CHI PHÍ

CÂU CHUYỆN NÔNG TRẠI

Anh Hoài trồng ớt chuông tại Hoà Lạc - Đinh Văn - Lâm Hà.Đây là lần đầu tiên anh sử dụng toàn bộ quy trình phân bón từ FUNO.


Thông tin nông trại:

Diện tích : 2500 m2
Cây trồng: Ớt chuông

Tiết kiệm chi phí:

40% chi phí, năng suất cao hơn, bán giá cao hơn.


Sản phẩm đã sử dụng:
Anh đã sử dụng LẨU ỚT, CYTOFOR FARMER, CYTOROOT, CYTOGAL PLUS, CYTOFIVE, CYTOCABO, CYTOVITA 15-30-15, CYTOVITA 20-20-20.

Kết quả ghi nhận : 

Trái ra nhiều, đậu liên tục.
Rễ khỏe, trắng.
Đọt nở, phát triển mạnh.
Hoa trắng, tươi, sáng màu, nở bung xòe.

KẾT QUẢ GHI NHẬN

01

Trái

Cứng, cùi dày

Trái
02

Vườn

Trái to, đậu nhiều

Vườn
03

Đọt

Phát triển tốt

Đọt
04

Hoa

Sáng, hạt phấn đậu tốt

Hoa
Hình ảnh thực tế từ FUNOFarm
Anh Hoài trồng ớt chuông tại Hoà Lạc - Đinh Văn - Lâm HàAnh Hoài trồng ớt chuông tại Hoà Lạc - Đinh Văn - Lâm HàAnh Hoài trồng ớt chuông tại Hoà Lạc - Đinh Văn - Lâm HàAnh Hoài trồng ớt chuông tại Hoà Lạc - Đinh Văn - Lâm HàAnh Hoài trồng ớt chuông tại Hoà Lạc - Đinh Văn - Lâm Hà

ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ NÔNG

Anh Hoài trồng ớt chuông tại Hoà Lạc - Đinh Văn - Lâm Hà

Nhân viên kỹ thuật của FUNO nhiệt tình, chăm sóc vườn thường xuyên.