Nhà nông đồng hành cùng FUNO Vietnam

Anh Hùng trồng ớt chuông tại Phúc Thọ 3 - Lâm Hà - Lâm Đồng

Anh Hùng trồng ớt chuông tại Phúc Thọ 3 - Lâm Hà - Lâm Đồng

Anh Hùng trồng ớt chuông tại Phúc Thọ 3 - Lâm Hà. Đây là lần đầu tiên anh sử dụng quy trình chăm sóc ớt chuông từ FUNO.

Anh Hùng trồng ớt chuông tại Phúc Thọ 3 - Lâm Hà - Lâm Đồng

THÔNG TIN NÔNG TRẠI

2000 m2DIỆN TÍCH

Ớt chuôngCÂY TRỒNG

Tầng 1 thu hơn 6 tấnNĂNG SUẤT

20%TIẾT KIỆM CHI PHÍ

CÂU CHUYỆN NÔNG TRẠI

Anh Hùng trồng ớt chuông tại Phúc Thọ 3 - Lâm Hà. Đây là lần đầu tiên anh sử dụng toàn bộ quy trình phân bón từ FUNO.


Thông tin nông trại:

Diện tích : 2000 m2
Cây trồng: Ớt chuông

Tiết kiệm chi phí:

20%, năng suất cao hơn, bán giá cao hơn, cây vọt hơn.


Sản phẩm đã sử dụng:
Anh đã sử dụng LẨU ỚT, CYTOFOR FARMER, CYTOROOT

Kết quả ghi nhận : 

Trái ra nhiều, đậu liên tục. trái cứng, cùi dày.
Rễ khỏe, trắng, ra nhiều.
Đọt nở, phát triển mạnh.
Hoa trắng, tươi, sáng màu, nở bung xòe.

KẾT QUẢ GHI NHẬN

01

Trái

Đậu nhiều, cứng, cùi dày

Trái
02

Đọt

Phát triển mạnh

Đọt
03

Hoa

Trắng, nở bung xòe

Hoa
04

Rễ

Khỏe, phát triển mạnh, rễ đâm nhiều khắp giá thể

Rễ
Hình ảnh thực tế từ FUNOFarm
Anh Hùng trồng ớt chuông tại Phúc Thọ 3 - Lâm Hà - Lâm ĐồngAnh Hùng trồng ớt chuông tại Phúc Thọ 3 - Lâm Hà - Lâm ĐồngAnh Hùng trồng ớt chuông tại Phúc Thọ 3 - Lâm Hà - Lâm ĐồngAnh Hùng trồng ớt chuông tại Phúc Thọ 3 - Lâm Hà - Lâm ĐồngAnh Hùng trồng ớt chuông tại Phúc Thọ 3 - Lâm Hà - Lâm Đồng

ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ NÔNG

Anh Hùng trồng ớt chuông tại Phúc Thọ 3 - Lâm Hà - Lâm Đồng

Sử dụng phân bón FUNO với chi phí, giá thành khá hợp lí, lại dễ dàng sử dụng, không phức tạp công đoạn pha phân.
Nhân viên chăm sóc kĩ thuật nhiệt tình