Nhà nông đồng hành cùng FUNO Vietnam

Anh Khải trồng ớt chuông tại Vạn Thành - Đà Lạt

Anh Khải trồng ớt chuông tại Vạn Thành - Đà Lạt

Anh Khải trồng ớt chuông tại Vạn Thành- Đà Lạt.Đây là lần đầu tiên anh sử dụng toàn bộ quy trình phân bón từ FUNO.

Anh Khải trồng ớt chuông tại Vạn Thành - Đà Lạt

THÔNG TIN NÔNG TRẠI

500m2DIỆN TÍCH

Ớt chuôngCÂY TRỒNG

4 tấnNĂNG SUẤT

10%TIẾT KIỆM CHI PHÍ

CÂU CHUYỆN NÔNG TRẠI

Anh Khải trồng ớt chuông tại Vạn Thành- Đà Lạt.Đây là lần đầu tiên anh sử dụng toàn bộ quy trình phân bón từ FUNO.


Thông tin nông trại:

Diện tích : 500m2
Cây trồng: Ớt chuông

Tiết kiệm chi phí:

10%, năng suất cao hơn, bán giá cao hơn.


Sản phẩm đã sử dụng:
Anh đã sử dụng LẨU ỚT, CYTOFOR FARMER, CYTOROOT, CYTOGAL PLUS, CYTOFIVE, CYTOCABO, CYTOVITA 15-30-15, CYTOVITA 20-20-20.

Kết quả ghi nhận : 

Trái ra nhiều, đậu liên tục.
Rễ khỏe, trắng.
Đọt nở, phát triển mạnh.
Hoa trắng, tươi, sáng màu, nở bung xòe.

KẾT QUẢ GHI NHẬN

01

Trái

Đậu nhiều, trái to

Trái
02

Rễ

Khỏe, nhiều lông hút

Rễ
03

Hoa

Trắng, tươi, nở bung xòe

Hoa
04

Đọt

Phát triển mạnh

Đọt
src="https://www.youtube.com/embed/EHvg36hbMy4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
Hình ảnh thực tế từ FUNOFarm
Anh Khải trồng ớt chuông tại Vạn Thành - Đà LạtAnh Khải trồng ớt chuông tại Vạn Thành - Đà LạtAnh Khải trồng ớt chuông tại Vạn Thành - Đà LạtAnh Khải trồng ớt chuông tại Vạn Thành - Đà LạtAnh Khải trồng ớt chuông tại Vạn Thành - Đà Lạt

ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ NÔNG

Anh Khải trồng ớt chuông tại Vạn Thành - Đà Lạt

Sản phẩm LẨU ỚT của FUNO sử dụng rất tốt, tiện dụng, so về lợi thì rút gọn về mặt thời gian.
Giá cả phân bón FUNO rất ổn, hợp lí.
Tư vấn kỹ thuật chăm sóc nông dân tốt.