Nhà nông đồng hành cùng FUNO Vietnam

Cậu Ba Ẩn canh tác vườn 1200 trụ tại khu vực Xã Chí Công- Tuy Phong

Cậu Ba Ẩn canh tác vườn 1200 trụ tại khu vực Xã Chí Công- Tuy Phong

Cậu Ba Ẩn canh tác vườn 1200 trụ tại khu vực Xã Chí Công- Tuy Phong. Đây là vụ thứ 3 cậu Ba sử dụng trọn bộ sản phẩm của FUNO

Cậu Ba Ẩn canh tác vườn 1200 trụ tại khu vực Xã Chí Công- Tuy Phong

THÔNG TIN NÔNG TRẠI

1200 trụDIỆN TÍCH

Thanh LongCÂY TRỒNG

4,5 tấnNĂNG SUẤT

30%TIẾT KIỆM CHI PHÍ

CÂU CHUYỆN NÔNG TRẠI

Cậu Ba Ẩn canh tác vườn 1200 trụ tại khu vực Xã Chí Công- Tuy Phong. Đây là vụ thứ 3 cậu Ba sử dụng full bộ sản phẩm của FUNO

Thông tin nông trại: 
Diện tích : 1200 trụ
Đang áp dụng sản phẩm phân bón lá cho quy trình xịt trái là 600 trụ
Cây trồng: Thanh Long

Dự định cắt 4 tấn nhưng trái to đạt số tấn 4,5 tấn . Không sử dụng phân bón NPK. Chỉ áp dụng quy trình phun trái của FUNO.

Năng suất:
Cao hơn nhiều lần, bán giá cao hơn, một trái tầm 1kg, độ nở trái, trái lấy từ 6 lạng trở lên.

Sản phẩm đã sử dụng:

Cậu Ba sử dụng CYTOMIN PLUS, CYTOGAL PLUS, CYTOCABO, CYTOGREEN N38, CYTOFIVE

Kết quả ghi nhận:

Trái màu đẹp, bán giá cao ngất ngưỡng 30,000/kg, nhà buôn chốt giá ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

KẾT QUẢ GHI NHẬN

01

Năng suất

4,5 tấn

Năng suất
02

Trái

1 trái tầm 1kg , độ nở trái , trái lấy từ 6 lạng trở lên, màu sắc trái đẹp

Trái
03

Dây

Lực, cứng, khỏe

Dây
04

Búp

Mập

Búp
Hình ảnh thực tế từ FUNOFarm
Cậu Ba Ẩn canh tác vườn 1200 trụ tại khu vực Xã Chí Công- Tuy PhongCậu Ba Ẩn canh tác vườn 1200 trụ tại khu vực Xã Chí Công- Tuy PhongCậu Ba Ẩn canh tác vườn 1200 trụ tại khu vực Xã Chí Công- Tuy PhongCậu Ba Ẩn canh tác vườn 1200 trụ tại khu vực Xã Chí Công- Tuy PhongCậu Ba Ẩn canh tác vườn 1200 trụ tại khu vực Xã Chí Công- Tuy Phong

ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ NÔNG

Cậu Ba Ẩn canh tác vườn 1200 trụ tại khu vực Xã Chí Công- Tuy Phong

Sản phẩm của FUNO xài rất ổn định, giá cả lại hợp lí, nhân viên kỹ thuật chăm sóc tốt nông dân.