Nhà nông đồng hành cùng FUNO Vietnam

Chị Hằng trồng cúc ở Măng Lin - Đà Lạt

Chị Hằng trồng cúc ở Măng Lin - Đà Lạt

Chị Hằng trồng cúc ở Măng Lin - Đà Lạt.Đây là lần đầu tiên chị sử dụng toàn bộ quy trình phân bón từ FUNO.

Chị Hằng trồng cúc ở Măng Lin - Đà Lạt

THÔNG TIN NÔNG TRẠI

6,000m2DIỆN TÍCH

CúcCÂY TRỒNG

---NĂNG SUẤT

20% chi phíTIẾT KIỆM CHI PHÍ

CÂU CHUYỆN NÔNG TRẠI

Chị Hằng trồng cúc ở Măng Lin - Đà Lạt.Đây là lần đầu tiên chị sử dụng toàn bộ quy trình phân bón từ FUNO.


Thông tin nông trại:

Diện tích : 6,000m2
Cây trồng: Cúc

Tiết kiệm chi phí:

20%, năng suất cao hơn, bán giá cao hơn.


Sản phẩm đã sử dụng:
Chị đã sử dụng CYTOROOT, CYTOMIN PLUS, CYTOGAL PLUS, CYTO-K+ Chelate, CYTOCABO, CYTOVITA 13-5-35, CYTOVITA 20-20-20.

Kết quả ghi nhận : 

Cánh dài đẹp.
Đọt nở, phát triển mạnh.
Rễ ra nhiều, trắng khỏe

KẾT QUẢ GHI NHẬN

01

Rễ

Ra nhiều, trắng khỏe

Rễ
02

Cây

Lên đồng đều, mượt

Cây
03

Đọt hoa

Nở, phát triển mạnh

Đọt hoa
04

Xanh từ gốc tới ngọn

Lá
Hình ảnh thực tế từ FUNOFarm
Chị Hằng trồng cúc ở Măng Lin - Đà LạtChị Hằng trồng cúc ở Măng Lin - Đà LạtChị Hằng trồng cúc ở Măng Lin - Đà LạtChị Hằng trồng cúc ở Măng Lin - Đà LạtChị Hằng trồng cúc ở Măng Lin - Đà Lạt

ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ NÔNG

Chị Hằng trồng cúc ở Măng Lin - Đà Lạt

Lần đầu tiên sử dụng sản phẩm của FUNO thấy rất yên tâm, cây khỏe, tốt
Nhân viên kỹ thuật chăm sóc vườn tận tình, chu đáo