Nhà nông đồng hành cùng FUNO Vietnam

Chú Tư canh tác vườn 500 trụ tại khu vực Hàm Minh – Hàm Thuận Nam

Chú Tư canh tác vườn 500 trụ tại khu vực Hàm Minh – Hàm Thuận Nam

Chú Tư canh tác vườn 500 trụ tại khu vực Hàm Minh – Hàm Thuận Nam. Đây là vụ đầu tiên chú sử dụng toàn bộ sản phẩm của FUNO

Chú Tư canh tác vườn 500 trụ tại khu vực Hàm Minh – Hàm Thuận Nam

THÔNG TIN NÔNG TRẠI

500 trụDIỆN TÍCH

Thanh LongCÂY TRỒNG

250 trụ thu 3 tấnNĂNG SUẤT

15%TIẾT KIỆM CHI PHÍ

CÂU CHUYỆN NÔNG TRẠI

Chú Tư canh tác vườn 500 trụ tại khu vực Hàm Minh – Hàm Thuận Nam. Đây là vụ đầu tiên chú sử dụng toàn bộ sản phẩm của FUNO.

Thông tin nông trại:
Diện tích : 5,000m2
Cây trồng: Thanh Long

Trong đó thu 250 trụ thu 3 tấn.


Tiết kiệm chi phí:

15%, năng suất cao hơn, bán giá cao hơn.


Sản phẩm đã sử dụng:
Các cử trái 12 ngày, 18 ngày, 24 ngày, chú Tư sử dụng toàn bộ sản phẩm của FUNO như: CYTOFOR FARMER, CYTOROOT, CYTOMIN,CYTOGAL,CYTOCABO ,…

Kết quả ghi nhận :

Rễ ra nhiều, khỏe, dây lực.

KẾT QUẢ GHI NHẬN

01

Năng suất

250 trụ thu được 3 tấn

Năng suất
02

Dây

Lực, khỏe

Dây
03

Bộ rễ

Chắc, nhiều rễ, đâm sâu

Bộ rễ
04

Trái

To, màu sắc trái bóng

Trái
Hình ảnh thực tế từ FUNOFarm
Chú Tư canh tác vườn 500 trụ tại khu vực Hàm Minh – Hàm Thuận NamChú Tư canh tác vườn 500 trụ tại khu vực Hàm Minh – Hàm Thuận NamChú Tư canh tác vườn 500 trụ tại khu vực Hàm Minh – Hàm Thuận NamChú Tư canh tác vườn 500 trụ tại khu vực Hàm Minh – Hàm Thuận NamChú Tư canh tác vườn 500 trụ tại khu vực Hàm Minh – Hàm Thuận Nam

ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ NÔNG

Chú Tư canh tác vườn 500 trụ tại khu vực Hàm Minh – Hàm Thuận Nam

Cảm ơn FUNOFarm đã nhiệt tình giúp đỡ nông dân về kỹ thuật và phân bón, nhờ vậy mà nhà nông vừa được mùa vừa bán được giá