Placeholder

Chặn đọt cho sầu riêng

Mô tả

CHẶN ĐỌT SẦU RIÊNG

Năng suất và chất lượng cây sầu riêng được quyết định bởi giai giai đoạn đậu trái non. Nhưng trong giai đoạn trái non cây sầu riêng thường gặp hiện tượng rụng trái hàng loạt do cây sầu riêng ra đọt. Cây sầu riêng ra đọt giai đoạn trái non sẽ gây ra hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng, trái non không đủ dinh dưỡng sẽ tự rụng hàng loạt.

Sinh lý tự nhiên của cây sầu riêng mỗi năm sẽ ra đợt 3-4 lần/năm. Thường giai đoạn đi đọt sẽ trùng với giai đoạn đậu trái non (ở giống sầu riêng dona). Nên để khắc phục tình trạng trên, thường có 2 giải pháp khắc phục là:

  • Chủ động đi đọt ở giai đoạn mắt cua 3-5cm.
  • Chủ động chặn đọt cho sầu riêng bằng giải pháp dinh dưỡng.

 

Phân bón chuyên dùng

Nhấn để xem Giỏ hàng Đã xóa sản phẩm Hoàn tác
  • Không có sản phẩm trong giỏ