Giải thích hiện tượng ra rễ trên thân cây cà chua

Biên tập bởi Vũ HoàngĐăng 3 tháng trước920

Giải thích hiện tượng "Ra rễ" trên thân cây cà chua.