Giải thích hiện tượng ra rễ trên thân cây cà chua

Biên tập bởi Vũ HoàngĐăng 7 tháng trước2080

Giải thích hiện tượng "Ra rễ" trên thân cây cà chua.