Các biện pháp phòng trừ bênh đốm trắng và đốm nâu ở cây Thanh Long

Các biện pháp phòng trừ bênh đốm trắng và đốm nâu ở cây Thanh Long

Qua nghiên cứu đặc điểm hình thái và sâu bệnh hại cây thanh long cho thấy. Ở nhóm các loại bệnh hại cây Thanh Long tập trung ở 6 nhóm bệnh như. Bệnh đốm trắng; bệnh đốm nâu; Nám cành (Macsonina agaves);Thối đầu cành (Alternaria sp.); Thán thư (Colletotrichum gloeosporioides); Nắm bồ hóng (Capnodium sp.) ; và Thối bẹ (Fusarium sp.). Trong đó khả năng gây hại ở diện rộng, ảnh hưởng tới năng suất cũng như chất lượng trái Thanh Long nhiều nhất tập trung ở hai loại bệnh Đốm trắng (Neoscytalidium dimidiatum) và Đốm nâu (Gloeosporium agaves)

  1. Bệnh đốm trắng (Neoscytalidium dimidiatum)

Quy luật phát sinh gây hại

Bệnh đốm trắng ở cây thanh long chủ yếu xuất hiện và tấn công mạnh vào mùa mưa (tháng 5-11dl). Nhiệt độ thích hợp cho nấm phát triển từ 30-350C và ẩm độ càng cao tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh tấn công và lây lan nhanh.

Khả năng gây hại bệnh đốm trắng ở cây thanh long

– Vết bệnh là những chấm trắng li ti nhỏ hơi lõm vào bề mặt bẹ hoặc trái.

– Khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, các vết bệnh phát triển lan rộng ra, liên kết nhau thành từng mãng lớn làm sần sùi bề mặt cành hoặc gây thối từng mảng lớn.

bệnh đốm trắng ở cây thanh long

A. Bênh đốm trắng ở Trái Thanh Long –   B. Bệnh đốm trắng ở cành

Biện pháp quản lý bệnh đốm trắng ở cây thanh long

Tỉa bỏ và tiêu huỷ các bộ phận cây bệnh.

Bón phân cân đối N-P-K, trung vi lượng

Bón phân hữu cơ hoai mục + nấm Tricho

Dọn sạch cỏ và thoát nước tốt cho vườn.

Khống chế tán trụ sống để thông thoáng

Phun thuốc có hoạt chất Azoxystrobin, Hexaconazole, Metalaxyl hay hỗn hợp (Mandipropamid + Chlorothalonil)…

2. Bệnh đốm nâu (Gloeosporium agaves)

Quy luật phát sinh gây hại bệnh đốm nâu ở cây thanh long

Bệnh phát sinh và gây hại nặng khi gặp điều kiện ẩm độ cao. Buổi sáng có sương mù nhiều cũng là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển nhanh.

Khả năng gây hại bệnh đốm nâu ở cây thanh long

Bệnh đốm nâu trên thân và cành tạo thành những đốm tròn như mắt cua, màu nâu. Vết bệnh rải rác hoặc tập trung tạo thành những vết dọc theo thân cành.

bệnh đốm nâu ở cây thanh long

Bệnh đốm nâu gây hại ở cây thanh long

Các bệnh trên có thể làm thân cành phát triển kém, hoa và trái non bị rụng.

Biện pháp quản lý bệnh đốm nâu ở cây thanh long

– Phòng trừ bằng chống úng và chống hạn cho cây.

– Bón cân đối N-P-K và phân hữu cơ.

Khi phát hiện mới có bệnh dùng các thuốc có hoạt chất Azoxystrobin, Metalaxyl hay hỗn hợp (Mandipropamid + Chlorothalonil)… phun ướt đẫm các ngọn và cành cây.

Các biện pháp phòng trừ bênh đốm trắng và đốm nâu ở cây Thanh Long. Nhà vườn có thể tham khảo thêm bài viết về kỹ thuật trồng cây thanh long cho năng suất cao.

Comments are closed.

Nhấn để xem Giỏ hàng Đã xóa sản phẩm Hoàn tác
  • Không có sản phẩm trong giỏ