Xử lý sầu riêng ra hoa trái vụ

Biên tập bởi FUNO VietnamĐăng 2 năm trước2,9870

Xử lý sầu riêng ra hoa trái vụ. Do Sầu Riêng ra hoa nghịch vụ thường được giá cao hơn chính vụ. Nên nhiều bà con đã áp dụng các kỹ thuật can thiệp sinh lý thực vật của cây trồng.

Để điều khiển thời gian ra hoa theo ý muốn. Kỹ thuật xử lý Sầu Riêng ra hoa trái vụ. Là xử lý cho sầu riêng ra hoa thường, sớm hoặc muộn hơn thời điểm ra hoa chính trong năm. Do điều kiện thời tiết, và giai đoạn phát triển tự nhiên của cây, nên cần phải tác động bằng các biện pháp dinh dưỡng để cây ra hoa đồng loạt.

Như vậy. Để áp dụng kỹ thuật xử lý sầu riêng ra hoa trái vụ, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật sau.

Vào thời gian sau khi thu hoạch xong cần tiến hành phục hồi cây sầu riêng. Để dưỡng lại cây sau giai đoạn nuôi trái rồi mới áp dụng các kỹ thuật kích thích ra hoa. Trong giai đoạn cây đang ra đọt cần tránh xử lý ra hoa giai đoạn này. Vì xảy ra tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng giữa việc nuôi đọt và nuôi trái non. Sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất. Do đó, chúng ta cần chủ động cho cây ra đọt đồng đều bằng việc sử dụng các loại phân bón đạm cao như. FUNOGREEN 30-10-10+TE, hoặc SIMON-GEL 40-0-0+TE, Và Amino axit xử lý 2-3 lần. Kết hợp thêm các loại phân bón gốc. Sau khi Rầu Riêng ra đọt khoảng 40 ngày thì tiến hàng xử lý ra hoa nghịch vụ.

xu-ly-sau-rieng-ra-hoa-nghich-vu-funo-vn.jpg

Vào thời điểm đọt ra lần thứ 3 nên xử lý làm cho già lá đồng đều để cây chuyển từ giai đoạn sinh trưởng, sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trưởng sinh sản. Phun phân bón MKP với liều dùng khoảng 1.5-2kg cho 1 phuy 250 lít nước. Phun liên tục khoảng 2-3 lần tùy vào điều kiện thời tiết và độ sung của cây. Đồng thời kết hợp tưới thêm các loại phân bón lân cao như phân bón CYTOGREEN NPK 15-68-15+TE với liều lượng 1kg cho 500 lít nước.

Sau giai đoạn này cần tiếp tục dọn thông thoáng phần gốc, dọn sạch rác, tạo mương thoát nước hoặc phủ bạt để tạo điều kiện khô hạn cho cây sầu riêng.  Tạo được điều kiện tốt nhất để xử lý cây sầu riêng hoa hoa nghịch xụ.

Sau khi xử lý MKP lần cuối được 9-14 ngày cây trồng đang trong giai đoạn phân hóa mầm hoa. Khi đó ở cành cấp 1, cấp 2 thì lúc này đã nhú mầm hoa dạng mắt cua thì phun thêm phân bón lá SIMON-GEL 15-68-15+TE để kích thích mầm hoa phát triển nhanh hơn nữa. Đến khi hoa nhú ra được khoảng 3cm thì lúc này bổ sung canxi bo, và vi lượng để kéo bông ra nhanh. Bắt đầu tưới nước nhẹ nhẹ trở lại.

Đồng thời tiến hành tỉa bớt bông trong kỹ thuật xử lý sầu riêng ra hoa trái vụ. Sử dụng thuốc để phòng bệnh thán thư cho bông. Lưu ý. Chỉ nên tiến hành áp dụng kỹ thuật xử lý sầu riêng ra hoa nghịch vụ đối với cây khỏe trên 5 năm tuổi trở lên

Trong quá trình ra bông nên theo dõi cây trồng để tránh hiện tượng cây đi đọt.  Nên áp dụng bổ sung thêm các loại phân bón có lân và kali cao. Để phân hóa mầm hoa và nuôi trái được tốt hơn. Sau đó chuyển qua giai đoạn áp dụng kỹ thuật khắc phục sầu riêng rụng trái non cho sầu riêng.