Phân bón chuyên dùng

Kiến thức nông nghiệp

Kỹ thuật chặn đọt sầu riêng hiệu quả

Chặn đọt sầu riêng là kỹ thuật cơ bản trong canh tác sầu riêng. Sầu riêng là cây trồng mang lại giá kinh tế cao cho bà con nông dân hiện nay. Sầu riêng không chỉ riêng ở Việt Nam mà được nhiều người ở Đông Nam Á xem như các “vua của các loại trái ...

Nhà nông sử dụng Funo